Председник Градске општине Звездара Милан Поповић, на састанку одржаном 29. јануара, упознао је директоре звездарских основних школа са новим ингеренцијама Општине у области образовања, облицима сарадње и процедурама, као и са новом организацијом Општинске управе у оквиру које је формирано Одељење за развој.

Нове надлежности односе се на праћење стања и старање о одржавању (осим капиталног) основних школа; праћење уписа у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама; покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом, у сарадњи са образовно-васпитном установом.

Састанку су поред директора, психолога и педагога основних школа, присуствовали и директори и представници Предшколске установе Звездара, Центра за социјални рад, Дома здравља, Полиције, Министарства просвете и УНИЦЕФ-а.

Договорено је да ће се овакви састанци редовно одржавати једном месечно, а Општина Звездара је прва општина у Србији која је од Министарства просвете преузела ЕИС базу података – Школски информациони систем, што ће олакшати праћење стања у области образовања.

У циљу превенције и смањења насиља међу децом и над децом, Секретаријат за образовање ће издвојити средства за укључивање свих основних школа са подручја општине Звездара у пројекат „Школа без насиља“ који реализује УНИЦЕФ. До сада су у овај пројекат укључене три основне школе, а Звездара ће бити једна од пилот општина у којима ће пројекат бити реализован на овако свеобухватан начин.

(Изменама Статута града Београда одређени послови у области образовања прешли су у надлежност градских општина. Одредбама члана 25. и 77. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ број 39/08) таксативно су наведени послови које обавља град односно градска општина преко својих органа, а ове одредбе се сходно члану 158. примењују почев од 1. јануара 2009)