Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 13.11.2015. године, донела је закључак којим се, због великог броја пристиглих примедби, допуњују термини одржавања јавних седница Комисије за планове Скупштине града Београда о Нацрту Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине И – XИX, који су објављени дана 30. септембра 2015. године у дневном листу „Блиц“.

Јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда о предметном Нацрту Плана одржаће се у просторијама Скупштине града Београда, Београд, 27. марта бр. 43 – 45, (сала 2 у сутерену) у следећим терминима:

•18. 11. 2015. год. у 10х за целине В, ВИ, ВИИИ, и XИ
•19. 11. 2015. год. у 10х за целине ИИИ, ИВ, XИИ, XИИИ и XИВ
•20. 11. 2015. год. у 10х за целине XВ и XИX
•25. 11. 2015. год. у 10х за целине ВИИ, ИX и X
•27. 11. 2015. год. у 10х за целине XВИ, XВИИ и XВИИИ
•02. 12. 2015. год. у 10х за целине И и ИИ
•04. 12. 2015. год. у 10х – опште примедбе и примедбе институција и општина.