Градска општина Звездара радиће у новом режиму радног времена, радним данима од 7.30 до 15.30 сати, почев од 15.05.2014. године.

Служба за управљање документима (пријем захтева) и матичар у шалтер сали радиће у времену од 7.30 до 18.30 што је за 30 минута дуже у односу на претходни период.

Исте службе ће, као и у претходном периоду, радити суботом у времену од 9 до 14 сати.

Звездарске месне заједнице радиће понедељком, средом и петком од 7.30 до 15.30 сати, док ће уторком и четвртком радити у времену од 11.30 до 19.30 сати.

Градска општина Звездара је ради прилагођавања потребама грађана почетком 2007. продужила рад шалтера радним данима до 18,30 сати и увела рад суботом од 9 до 14 сати, што је наишло на врло позитивну реакцију код грађана.

Увођењем новог радног времена које ће се примењивати од сутра, ГО Звездара усклађује своје радно време са одлукама о радном времену државне и градске управе.