Комисија за планове Скупштине града Београда је, на седници одржаној 04.06.2020. године донела закључак да су се стекли услови да се одржи јавна седница у вези са Нацртом плана детаљне регулације за комплексе спорта и образовања на углу улица Војводе Шупљикца и Ватрослава Јагића, градске општине Звездара и Врачар, који је био изложен је на јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 18.05.2020. године до 16.06.2020. године, сваког радног дана од 09 до 18 часова.

Обавештење о термину одржавања јавне седнице биће објављено и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Нови термин јавне седнице о наведеном Нацрту плана заказан је за 07.07.2020. године са почетком у 13 часова у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на ХХ спрату).