Елаборат за рани јавни увид за потребе израде измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9, за блок 4, Градска општина Звездара, изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43 – 45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 15.6. до 29.6.2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs  у рубрици „Градски огласи“.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 29.6.2020. године.