Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Мис Ирбијеве и Устаничке, блокови д23-д25, д36-д43 и део д26, за блок д25 б, Градска општина Звездара изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 23.11.2020. године до 7.12.2020. године, сваког радног дана од  9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs  у рубрици „Градски огласи“

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 7.12.2020. године.