План детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и Звездара, изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр. 43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 17.5. до 1.6.2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, План ће бити изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs , у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 1.6.2017. године.