Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови е1 – е9, за део блока е6, зона в1 уз Булевар краља Александра, општина Звездара, изложена је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул.27.марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 23.4.2018. до 9.5.2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 9.5. 2018. године.