Измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне заједнице општинe Звездара и Вождовац – насеље Падина, за блок између улица Цветанова ћуприја и саобраћајница С2, изложенa је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр.43-45, (сала 2 у сутерену), у периоду од 4.3.2019. године до 18.3.2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs  у рубрици „Градски огласи“.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Ул. 27.марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).

Писана мишљења на предложена решења могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Ул. краљице Марије бр.1, најкасније до 18.3.2019. године.