Обавештавају се сви подносиоци пријава на три јавна конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења ради прикупљања предлога за суфинансирање програма/пројеката из буџета Градске општине Звездара чија је реализација предвиђена у 2020. години, а за које је рок за предају пријава био закључно са 11.12.2019. године да се ти конкурси неће реализовати.

 На основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник Републике Србије, председник Народне скупштине Републике Србије и председник Владе Републике Србије, донели су 15. марта 2020. године, Одлуку о проглашењу ванредног стања (“Службени гласник РС“, бр. 29/2020).

У складу са овом Одлуком и очекиваним последицама на привредна кретања у земљи и граду Београду процењено је да ће доћи до знатног смањења прилива текућих прихода буџета.  У складу са Oдлуком о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години број: 4-293/20-ГВ, усвојеној на седници Градског већа дана 02.04.2020. године, извршено је умањење оквира буџета за 20% који се односи на приходе из буџета (извор финансирања 01).

На основу Одлуке из претходног става, Скупштина Градске општине Звездара је на електронској седници одржаној 13.4.2020. године донела Одлуку о ребалансу буџета ГО Звездара („Службени лист града Београда“ бр.41/20) којом се одустало од средстава предвиђених за суфинансирање програма/пројеката на три конкурса:

  1. општи конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења у износу 2.500.000,00 динара
  2. конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о младима у износу од 2.000.000,00 динара
  3. конкурс за суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења у износу од 2.000.000,00 динара