Штаб за ванредне ситуације Градске општине Звездара, на основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 20. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020) и члана 7. став 6, став 9 и став 11 Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Звездара („Сл. лист града Београда“, бр. 124/2019), дана 5.11.2020. године, донео је 

Закључак о образовању Стручно – оперативног тима за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи

ОБРАЗУЈЕ СЕ стручно – оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара у следећем саставу:

Име и презиме – Функција у Тиму  -Функција/радно место – Задужење

1. Александар Ружичић-Руководилац Тима-Секретар Скупштине Градске општине Звездара-Руководилац Тима
2.Небојша Перић-Заменик руководиоца Тима-Начелник Одељења за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката-Заменик Руководиоца Тима /Координатор Кол центра
3.Aлександар Златић Арсеновић-члан-Секретар Црвеног крста Звездара-Координација Црвеног крста
4.Никола Вујановић-члан-Члан Већа Градске општине Звездара-Инспекција, помоћ старим и угроженим лицима
5.Гордана Мишев-члан-Члан Већа Градске општине Звездара-Помоћ старим и угроженим лицима
6.Милош Стојилковић-члан -Члан Већа Градске општине Звездара-Координатор цивилне заштите
7.Драгана Ђурић-члан-Заменик председника Градске општине Звездара-Заменик координатора цивилне заштите
8.Душан Игњатовић-члан-Члан Већа Градске општине Звездара-Јавна предузећа и здравствене установе
9.Александар Ђуричић-члан-Члан Већа Градске општине Звездара-Кординатор васпитно – образовних установа
10.Ненад Николоћ-члан-Помоћник председника Градске општине Звездара-Координатор Логистичког центра Звездара
11.Горан Филиповић-члан-Заменик председника Скупштине Градске општине Звездара-Заменик координатора Логистичког центра Звездара/ удружења
12.Милош Булатовић-члан-Помоћник председника Градске општине Звездара-Кол центар
13.Татјана Карановић Лечић-члан-Начелник Управе Градске општине Звездара-Управа Градске општине Звездара
14.Горан Јевтић-члан-Заменик начелника Управе Градске општине Звездара-Управа Градске општине Звездара
15.Драган Радоњић-члан-Начелник Одељења за инспекцијске послове Управе Градске општине Звездара-Инспекцијски надзор
16.Иван Трајковић-члан-Начелник Службе за геоинформационе системе и информатику Управе Градске општине Звездара-Информатика
17.Илија Томић-члан-Начелник Службе за заједничке послове Управе Градске општине Звездара-Заједнички послови
18.Зоран Ковач-члан-Служба за скупштинске послове Управе Градске општине Звездара-Шеф Одсека за информисање-Информисање становништва
19.Радмила Урошевић-члан-Одељење за друштвене делатности Управе Градске општине Звездара-Шеф Одсека за социјалну заштиту-Волонтерски сервис/тим
20.Александар Ерор-члан-Председник Скупштине Градске општине Звездара-скупштински послови послови органа Градске општине
21.Виолета Филип-члан-члан Већа Градске општине Звездара-информисање
22.Проф. др Драган Млађан-члан-КПА-безбедност
23.Мирослав Мариновић-члан-члан Већа Градске општине Звездара-социјална заштита и информационе технологије
24.Милорад Мићић-члан-члан Већа Градске општине Звездара-грађевински послови

Даном доношења овог Закључка престаје да важи Закључак о формирању Стручно – оперативног тима за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Број 020 – 2 – 44/2 од 26.3.2020. године.

Закључак је ступио на снагу даном доношења.