У великој сали Градске општине Звездара у понедељак, 13. марта одржан је састанак поводом примене образовних пакета за учење о теми сексуалног насиља у образовно-васпитним установама, који су почев од другог полугодишта школске 2016/17. године постали део редовног постојећег националног курикулума, односно наставног плана и програма.

Поред директора основних и средњих школа, Предшколске установе Звездара, Дома здравља Звездара, руководиоца Центра за социјални рад и представника полиције, састанку су присуствовали и стручни сарадници, чланови тимова за заштиту деце од насиља и представници Савета родитеља и ученичких парламената.

У име Градске општине Звездара, скуп је отворио Лазо Шеган, члан Већа задужен за образовање, а о примени Образовних пакета за учење о теми сексуалног насиља над децом, говориле су Смиљана Грујић из Групе за заштиту од насиља и дискриминације Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Душица Попадић, директорка Инцест траума центра Београд.

Прва Национална студија о друштвеном проблему сексуалног злостављања деце у Републици Србији показала је, на узрасту од 10 до 18 година, да у сваком школском одељењу у Србији постоје 4 детета која су преживела одређени вид сексуалног насиља и још 4 детета која познају некога коме се то догодило. У овом тренутку, двоје деце из сваког школског одељења изложено је сексуалном насиљу. Имајући у виду да је 49% деце и младих узраста од 10 до 18 година први пут са неким разговарало о овој теми управо у оквиру Националне студије, од изузетног је значаја говорити о теми сексуалног насиља управо у образовно-васпитном систему.

Као резултат рада на заштити деце и ученика од сексуалног насиља, а на основу резултата добијених у поменутој студији, креирани су Образовни пакети за учење о теми сексуалног насиља. Образовне пакете за вртиће, основне и средње сколе израдио је тим који су чинили Инцест Траума Центар – Београд, Министарство просвете Србије (Група за заштиту од насиља и дискриминације) и укупно 27 ауторки и аутора, од којих је 21 запослено у настави у основним и средњим школама.

Образовни пакети, као и комплементарни ресурси, доступни су на сајту http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/ и креирани су у сврху планирања и спровођења редовних активности у образовно-васпитној установи, са циљем ефикасне превенције и интервенције у ситуацијама сексуалног насиља и узнемиравања на свим нивоима образовања.