Решењем Министарства здравља Републике Србије је утврђено да Дом здравља Звездара испуњава све прописане услове за обављање обуке из прве помоћи и организовање и спровођење испита из прве помоћи за будуће возаче.

У оквиру предстојеће едукације, која почиње од 15.07.2013. године, стручни тим Дома здравља Звездара је, сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима. приредио и одговарајући штампани материјал за полагање испита „Прва помоћ – приручник за возаче“.

Опширније на http://www.dzzvezdara.rs