Председник ГО Звездара донео је Одлуку о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација који се суфинансирају из буџета Градске општине Звездара на основу Предлога одлуке Комисије за оцену програма из области спорта,  након разматрања  пристиглих прeдлога годишњих програма спортских организација преко овлашћеног предлагача Спортског савеза Звездара.

Рок за приговор Комисији је 3 дана.

Одлука о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација

Предлог одлуке о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација