Комисија за оцену програма у области спорта је 31. децембра 2019. године обавестила представнике спортских организација о усвојеном Предлогу одлуке о финансирању годишњих програма спортских организација који је истог дана објављен  на сајту Градске општине Звездара. Рок за приговор Комисији је истекао 8. јануара 2020. године.

Како није било приговора, председник ГО Звездара донео је Одлуку о одобравању финансирања годишњих програма спортских организација из буџета Градске општине Звездара на основу Предлога одлуке Комисије за оцену програма из области спорта.

Одлука о одобравању финансирања

Предлог одлуке