Комисија за оцену програма у области спорта је, на седницaма одржаним 12. и 16. априла 2019. године, разматрала посебне програме који су пристигли по јавном позиву расписаном 31. јануара 2019. године, са роком доставе 15 дана. Након анализе и вредновања програма, вредности опредељених средстава у буџету ГО Звездара, уважавајући одредбе члана 138, став 7. Закона о спорту («Службени гласник», бр. 10/16)  и приоритете дефинисане Законом, Комисија је једногласно донела Предлог одлке који се налази у прилогу.

На основу донетог предлога одлуке, председник ГО Звездара је донео Одлуку о одобравању финансирања посебних програма спортских организација из буџета Градске општине Звездара, која се налази у прилогу.

Рок за приговор Комисији је 3 дана.

У прилогу: