Комисија за оцену програма у области спорта (у даљем тексту Комисија) је, на седницaма одржаним 21. и 29. октобра 2019. године, разматрала посебне програме који су пристигли по јавном позиву расписаном 30. августа 2019. године, са роком доставе 15 дана.

Након анализе и вредновања програма, вредности опредељених средстава у буџету ГО Звездара, обављених додатних преговора са спортским оргнизацијама, уважавајући одредбе члана 138, став 7. Закона о спорту («Службени гласник», бр. 10/16), приоритете дефинисане Законом и узимајући у обзир раније одобрена средства за реализацију годишњих и посебних програма из буџета ГО Звездара у току 2019. године, Комисија је једногласно донела Предлог одлке који се налази у прилогу.

На основу донетог Предлога одлуке, председник ГО Звездара је донео Одлуку о одобравању финансирања посебних програма спортских организација из буџета Градске општине Звездара, која се налази у прилогу.

Рок за приговор Комисији је 3 дана.

У прилогу:

Одлука и Предлог одлуке