Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана за 2019. годину је на седници одржаној 29.05.2019. године усвојила Предлог одлуке са коначним ранг листама, те је исти проследила председнику ГО Звездара како би донео Одлуку о избору програма/пројеката удружења грађана. Председник је донео Одлуку која је заведена под бројем 020-2-58 од 30.05.2019. године, као и Решење о додели средстава заведено под бројем 401-2-18 од 30.05.2019. године.

У прилогу се налази:

Одлука председника ГО Звездара о избору програма/појеката удружења грађана који се суфинансирају из буџета Градске општине Звездара у 2019. години и

Решење о додели средстава

rešenje o dodeli sredstava

odluka o načinu sufinansiranja udruženja građana