Локални савет за запошљавање ГО Звездара је на седници одржаној 26.7.2019. размотрио  поднете пријаве за спровођење јавних радова на основу Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019.години, а који је расписан у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Филијала за град Београд. Локални савет сагласио се да се донесе Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова о којима је донео позитивно мишљење, јер су у интересу локалне заједнице и грађана Градске општине Звездара.

Више информација у прилогу:

Odluka JAVNI RADOVI 2019.