Председник Градске општине Звездара је донео Одлуку о додели средстава програмима удружења грађана у оквиру реализације Програма општинског тела за коордниацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара број 020-2-58 од 20.04.2016. и 020-2-62 од 28.04.2016.
Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћај на путевима Градске општине Звездара је на седници одржаној 18.04.2016. године донео Предлог одлуке о одобравању финансирања програма удружења грађана у оквиру реализације дела Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара, по јавном позиву објављеном 1. априла 2016. године.
На Предлог одлуке није поднет ниједан приговор у року од 5 дана од дана објављивања на Огласној табли ГО Звездара и званичној интернет презентацији Градске општине Звездара.

Одлука о додели Црвени крст Звездаре (ПДФ, 172 КБ)

Одлука о додели Мото клуб Безбедност (ПДФ, 567 КБ)