Веће Градске општине Звездара, на седници одржаној 15.11.2022. године, на основу члана 14. и члана 42. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 124/19 – пречишћени текст) и члана 20. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22), XI број 06-17/22 од 19.04.2022. године (у даљем тексту: Правилник) и на основу чл. 43-45 Пословника Већа Градске општине Звездара XI број 06 –42/19 од 03.12.2019. године,  донело је Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације

 

Одлука