На основу члана 40. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 43/08,43/09, 15/10) и Одлуке Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана за 2013.годину од 15.марта 2013.године, након истека рока за приговоре, Председник општине Звездара је 22. марта 2013. године донео Одлуку о избору програма/пројеката удружења грађана који ће се суфинансирати из буџета ГО Звездара у 2013.години а којом је у целости усвојен предлог Одлуке Комисије која је објављена на сајту ГО Звездара 15.марта 2013.године.

У року од 10 дана од доношења ове Одлуке председника општине Звездара, са сваким удружењем ГО Звездара ће склопити појединачан уговор са дефинисаним пројектним обавезама које ће се у току 2013.године суфинансирати по овом Конкурсу и то квартално, у пропорционалнм износима у односу на одобрене. Најкасније 15 дана од датума завршетка планираних пројектних активности, удружења су у обавези да Комисији доставе штампани финансијски наративни извештај у прописаном обрасцу.

Формулар за подношење извештаја PDF (192 KB)
Формулар за подношење извештаја DOC (96 KB)