Председник Градске општине Звездара је донео Одлуку о oдобравању посебних програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених посебних програма у 2023. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара.

 

Стручна Комисија за оцену програма у области спорта, формирана Решењем председника Општине бр. 020-2-3 од 11. 01. 2023. године, је прегледала и оценила достављене програме и на седници одржаној 18. маја  2023. године, донела Предлог одлуке о oдобравању посебних програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених посебних програма у 2023. години којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара.

 

Прилог:

Решење о формирању Комисије

Предлог одлуке о одобравању програма

Одлука о одобравању програма

Предлог одлуке-Атаканте

Одлука-Атаканте