У оквиру пројекта Центра за реинтеграцију и активизам Београд под називом „Превенција злочина из мржње међу младима на Звездари“ реализованог уз финансијску подршку Мисије ОЕБС у Србији, 19. јула су Савету за безбедност ГО Звездара презентовани резултати истраживања међу ученицима 1. и 2. разреда средњих школа.

Циљ пројекта је да Савет за безбедност Градске општине Звездара и школе на Звездари добију информације о ставовима младих о друштвеним групама, којe су у највећем ризику за злочине из мржње, као и да се кроз радионице добију информације које су то превентивне активности које могу довести до спречавања злочина из мржње, а перспективно могу постати и део школског програма.

Састанку су присуствовали Милош Игњатовић, председник ГО Звездара, Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, Мирослав Мариновић, члан Већа ГО Звездара, као и представници ОЕБС-а, МУП Звездара, Дома здравља Звездара, основних и средњих школа са Звездаре и невладиних организација.

Милош Игњатовић, председник ГО Звездара, који председава радом општинског Савета за безбедност, је поздравио присутне и рекао да Општина Звездара пуно пажње поклања младима и да ће подржати све активности чији је циљ превенција насиља међу младима, а да ће општински Савет за безбедност направити предлог унапређења школских програма у правцу промовисања веће толеранције према угроженим групама  код ученика.

Утврђено је према којим групама млади на Звездари изражавају највећу нетолеранцију (ЛГБТО, нешто мање према Ромима, затим према азилантима…), шта их мотивише на то, којим предрасудама о овим друштвеним групама се воде, и слично. На основу ових закључака се може доћи до сазнања на који начин се треба борити против настајања нетолеранције и предрасуда, и који су узроци настајања злочина из мржње.

Закључено је да је потребно да се изради Акциони план рада Савета за безбедност ГО Звездара, који ће објединити све превентивне програме, које реализују МУП, основне и средње школе, Дом здравља Звездара и невладине организације, а односе се на разбијање предрасуда и неговање толеранције ка различитости.

Извештај и закључке можете погледати овде.

Штампање овог извештаја помогла је Мисија ОЕБС-а у Србији. Ставови изречени у извештају припадају искључиво аутору и његовим сарадницима и не представљају нужно званичан став Мисије ОЕБС-а у Србији.