У сусрет новој школској години у општини Звездара одржан је састанак представника ГО Звездара, Полицијске станице Звездара  и директора звездарских основних школа. Састанак који је организован са циљем утврђивања уписних подручја основних школа водио је председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор, уз подршку члана Већа задуженог за област образовања Александра Ђуричића и Весне Петровић Урошевић, начелника Одељења за друштвене делатности.

Заменик командира ПС „Звездара“ Јелена Станковић рекла је да ће и ове школске године бити настављен програм „Основи безбедности деце“ у оквиру кога ће бити одржана предавања на тему безбедности деце и да ће их слушати ђаци у првом, четвртом и шестом разреду.

Члан Већа ГО Звездара Александар Ђуричић истакао је да ће се радови у оквиру текућег и инвестиционог одржавања школа реализовати у наредном периоду у складу са планираним и обавестио директоре да потребe за хитним интервенцијама проследе на његову електронску адресу.

Координатор Мобилног тима за инклузију Рома Синиша Маринковић се захвалио директорима основних школа на сарадњи и подршци коју обезбеђују ученицима ромске националности и истакао сопствену и отвореност општине за заједничко решавање уочених проблема и унапређење услова за образовање ученика ромске националности.

Градски секретаријат за образовање се обратио ГО Звездара са захтевом да, у сарадњи са директорима школа, достави предлог уписних подручја основних школа са своје територија. Град Београд, као јединица локалне самоуправе је дужан да у наредном периоду донесе Одлуку о мрежи јавних основних школа са дефинисаним уписним подручјима.

Директорима и другим представницима школа су достављени радни материјали и договорен је план активности за наредни период. Директори школа ће анализирати тренд уписа ученика првог разреда претходних година и, организовани у мање групе по уписним подручјима, сачинити своје предлоге које ће доставити Одељењу за друштвене делатности.

Следећи интерсекторски састанак којем ће присуствовати представници институција које су одговорне за креирање услова за здраво одрастање и образовање деце и младих  је заказан за 23. август 2019. године.