Састанак Стручно-оперативног тима  за заштиту и спасавање од епидемија и здравља људи Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара, којим је председавао руководилац тима Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, одржан је у понедељак, 4.5.2020. у Општини Звездара.

На састанку је разговарано о активностима Градске опшптине Звездара у току ванредног стања у Републици Србији, а у вези са епидемијом Корона вируса (COVID-19), као и о извештају о раду у периоду 15.3-30.4.2020, са којим ће јавност бити благовремено упозната

Присутни чланови Стручно-оперативног тима су имали прилику да добију детаљније информације о активностима волонтера Градске општине Звездара, о томе колико је пакета помоћи, за суграђане чије су пензије мање од 30.000,00 динара као и за друге угрожене категорије становништва, подељено на општини, о мерама превенције и заштите које је ГО Звездара предузела како би заштитила  кориснике и запослене у 19 домова за старија лица на Звездари и друго.

Руководилац Тима Александар Ерор је похвалио рад општинских служби у току ванредног стања и истакао да је Градска општина Звездара квалитетно урадила велики посао који је обухватио пуно мера и активности које су биле намењене очувању здравља становништва и спречавању ширења епидемије изазване вирусом COVID-19. „Градска општина Звездара ће наставити у току ванредног стања, а и после њега да примењује све прописане мере заштите становништва од заразне болести изазване вирусом COVID-19!”- рекао је Александар Ерор.