Двадесет трећа седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, одржана је у понедељак, 8.7.2019. године у одборничкој сали ГО Звездара, Булевар краља Александра 77.

Усвојена је Информација о стању базбедности на територији ГО Звездара за 2018. годину коју је звездарским одборницама и одборницима представио Драгомир Тописировић, начелник Полицијске станице Звездара.

Звездарска Скупштина је дала позитивно мишљење на утврђени нацрт Одлуке о промени Статута Града Београда и усвојила Закључак о приступању промени Статута ГО Звездара.

На седници је усвојено Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ Београд за 2019. годину, са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2018. години, број: 469 – 01 од 05.07.2019. године