Девета седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у уторак 3.10.2017. године.

На седници су, након утврђивања престанка мандата одборницима Милану Дробњаку, са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује”, и Зорану Вулетићу,  са изборне листе „Борис Тадић, Чедомир Јовановић-Савез за бољу Србију” потврђени мандати одборницима Скупштине ГО Звездара Далибору Шћекићу, са  изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује”и Александри Кузмановић, са изборне листе „Борис Тадић, Чедомир Јовановић-Савез за бољу Србију”.

У наставку седнице звездарска Скупштина је донела Одлуку о издвајању буџетских средстава за суфинансирање пројеката и програма цркава и верских заједница у 2017. години, Одлуку o додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2017. години, Одлуку о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара, Одлуку о начину суфинансирања пројеката и програма удружења грађана средствима из буџета Градске општине Звездара, Одлуку о измени Одлуке о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних врата за потребе КБЦ „Звездара“ XI број 011 – 1 – 6 од 17.02.2017. године, Одлуку о издавању билтена Градске општине Звездара и Одлуку о измени и допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара.

Звездарске одборнице и одборници су утврдили престанак фунције члана Већа ГО Звездара Александра Луковића, након поднете оставке, и избор Срђана Ђукића за члана Већа ГО Звездара.

Скупштина ГО Звездара је усвојила Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период  јануар-јун 2017. године, Допуну програма извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева  на  подручју Градске општине Звездара за 2017. годину XI број 06 – 15 од 11.5.2017. године и XI број 06 – 19 од 5.7.2017. године, Шестомесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд за период 01.01 – 30.6.2017. године и дала сагласност на Одлуку о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара”.

Скупштина је усвојила Информацију о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2016/17. години и донела Одлуку о разрешењу председника и чланова савета месних заједница Градске општине Звездара.