Деветнаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, одржана је у четвртак, 28.2.2019. године у одборничкој сали ГО Звездара, Булевар краља Александра 77.

На седници су усвојени Извештај Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара, као и Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара.

Скупштина ГО Звездара је усвојила и Одлуку о  измени  Одлуке о  Управи Градске општине Звездара, Одлуку о издвајању буџетских средстава за набавку спољне столарије (прозора) и собних врата за потребе КБЦ „Звездара“, Одлуку о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара“, Одлуку о образовању Мобилног тима за инклузију Рома.

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Програм извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара за 2019. годину, као и Извештај о раду општинског Правобранилаштва Градске општине Звездара за период од 1.1.2018. до 31.12.2018. године, Извештај о реализацији Aкционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 1. јануар  – 31. децембар 2018. године, Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за 2018. годину, Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника (ЛАП 2017-2020) и  о раду Савета за миграције  у ГО Звездара за период јануар-децембар 2018. годину, Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара за 2018. годину, Извештај o раду и реализацији годишњег Плана и Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ – Београд за период 1.1 – 31.12.2018. године.

Звездарска Скупштина је усвојила и Решење о измени  Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара, Решење о измени Решења о образовању Административно – мандатне  комисије Скупштине  Градске општине Звездара и Решење о измени решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара.