Друга седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, одржана је у четвртак, 30.06.2016. године.

На седници су усвојени Извештај Административно-мандатне комисије за утврђивање престанка мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара, као и Извештај Административно-мандатне комисије за потврђивање мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара.

Звездарска Скупштина је усвојила Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2015. годину, као и Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“.

Поред овога, усвојени су и: Извештај о спроведеним активностима у области програма унапређења социјалне заштите у 2015. години, Извештај о реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника (ЛАП 2013-2016) и о раду Савета за миграције ГО Звездара за период јануар – децембар 2015. године, Извештај о реализацији плана развоја културе за 2015. годину и Извештај о реализацији „Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 01. јануар 2015 – 31. мај 2016. године“

Скупштина Градске општине Звездара усвојила је Решење о измени Решења о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“, Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара, Решење о измени Решења о образовању Административно – мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара и Решење о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара.