Двадесет четврта седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, одржана је у четвртак, 19.9.2019. године у одборничкој сали ГО Звездара, Булевар краља Александра 77.

На седници је усвојена Одлука о промени Статута Градске општине Звездара.

Звездарска Скупштина је усвојила Одлуку о издвајању буџетских средстава за набавку интраоралног ренген апарата за потребе Дома здравља „Звездара“, као и Одлуку о измени Одлуке о издвајању буџетских средстава за извођење грађевинско занатских радова за потребе Полицијске станице „Звездара“.

Усвојене су и Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма / пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма / пројеката од јавног интереса које реализују удружења, Одлука о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“, Одлука o изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској Управи.

Звездарске одборнице и одборници су усвојили и Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – јун 2019. године и Извештај о раду и реализацији годишњег Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за период 1.1 – 30.6.2019. године, а усвојени су и Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд за 2019. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2018. години и Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“.