Двадесет пета седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара, одржана је у среду, 23.10.2019. године у одборничкој сали ГО Звездара, Булевар краља Александра 77.

На седници су усвојени Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – септембар 2019. године и Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2019. годину.

Звездарска Скупштина је усвојила Одлуку о Управи Градске општине Звездара, Одлуку о измени и допуни Одлуке о пружању правне помоћи, као и Одлуку о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2019. години.

Звездарске одборнице и одборницу су усвојили и Одлуку о измени Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара, Решење о измени Решења о избору чланова Већа Градске општине Звездара, Решење о измени Решења о образовању Административно– мандатне комисије Скупштине Градске општине Звездара и Решење о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара.