Дванаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у четвртак, 28.12.2017. године.

На дванаестоој седници Скупштине Градске општине Звездара, која је одржана 28.12.2017. донете су одлуке: Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2018., Одлука о измени одлуке о заштитнику грађана Градске општине Звездара, као и Одлука о измени одлуке о покретању поступка ликвидације ЈП Пословни простор Звездаре, Одлука о изменама и допунама одлуке о ценама услуга у јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“.

Донет је Кадровски план за 2018., затим План развоја културе Градске општине Звездара за 2018., Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара за 2018., Локални акциони план запошљавања Градске општине Звездара за 2018., Допуна програма извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара за 2017., План рада штаба за ванредне ситуације Градске општине звездара за 2018., План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2018., као и Програм рада Скупштине Градске општине Звездара за 2018.

Усвојен  je Извештај о раду одељења за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката за период јануар – децембар 2017., донето је Решење о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште вездариште“, као и Решење о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара.