Осма седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је 5. јула 2017. године од 10 до 16.15 часова у Скупштинској сали ГО Звездара.

Скупштина је  усвојила Информацију о стању безбедности на подручју Градске општине Звездара за 2016. годину,  као и Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2016. годину.

Одборници су усвојили измене Кадровског плана Градске општине Звездара за 2017. годину. Усвојена је и Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2017. годину.

 

 

Усвојени су Извештај  о раду Већа Градске општине Звездара за период 01.01 – 01.06.2017. године и Извештај о раду Канцеларије за младе Градске општине Звездара за период  јун – децембар 2016.

Одборници су усвојили и допуну Програма потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара за 2017. годину.

Већином гласова усвојено је Решења о утврђивању престанка функције в.д. директора и Решење о именовању директора ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“

У скраћеном поступку усвојено је Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара.