Петнаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је среду, 4.7.2018. године.

На седници је усвојена Информација о стању јавне безбедности на територији  општине Звездара у периоду I-XII 2016/ 2017. године.

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2017. годину, Одлуку о  ребалансу  буџета Градске  општине  Звездара  за  2018.  годину и Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања ЈП СЦ „Олимп-Звездара” за 2018. годину.

Скупштина ГО Звездара је усвојила и Извештај о раду Канцеларије за младе Градске општине Звездара за период јануар – децембар 2017. године.