У просторијама ГО Звездара је у среду, 12. 01. 2011. одржана Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације Булевара Краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1-Е9.

Презентацију за заинтересоване грађане је одржао арх. Милан Поповић, одговорни урбаниста и руководилац израде плана.

Повод за одржавање презентације је понављање јавног увида за део плана, за подручје блокова 2 и 3, тј. за простор између границе Плана – према комплексу ЕИ „Никола Тесла“ и улица: Дрежничке, Петра Кондића, Руже Јовановић и Брачке.

Подсећамо грађане да поновљени јавни увид траје до 30. јануара 2011, а да се информације о предложеним решењима могу добити у згради Градске управе (сала II у сутерену), 27. марта 43-45, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, као и у просторијама Градске општине Звездара, у канцеларијама 304 и 305, сваког радног дана од 11 до 13 часова.

Примедбе на предложена решења заинтересована лица могу доставити искључиво Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 27. марта 43-45, у писаној форми, најкасније до краја јавног увида, односно до 31. јануара 2011. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Београда биће одржана у згради Градске управе, 27. марта 43-45 (сала II у сутерену), 22. фебруара 2011. у 13 часова.