Волонетрски сервис Звездаре, пријатељ Мреже ХуманаС, у сарадњи са Црвеним крстом Србије, организовао је радионицу и едукацију на тему „Људска права старијих и активизам“.

Едукација је намењена старијој популацији, представницима удружења пензионера и грађана на  Општини, житељима Звездаре и волонтерима. Црвени крст Србије, у оквиру регионалног пројекта под називом „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ овом радионицом настоји да унапреди свест појединаца и праксу у области људских права старије популације као првог корака у унапређењу ове важне области у животу сваког појединца и целокупне заједнице.

Мирослав Мариновић, члан Већа Градске општине Звездара који је задужен за област социјалне заштите, поздрављајући присутне у препуној скупштинској сали, рекао је да  Општина настоји да обезбеди прпограме помоћи и подршке који активирају појединце у пензионерским данима а што је посебно важно за њихово целокупно здравље. Он је нагласио да су у том послу посебно важна удружења пензионера која су на првој линији у раду са старијом популацијом и која треба најбоље да знају шта су њихови проблеми. Мариновић је позвао удружења на фокусираност на активности које су потребне њиховим члановима.

Едукатор Радмила Урошевић, шеф Одсека за социјалну заштиту и координатор Волонтерског сервиса Звездаре, говорила је о начелима људских права, предрасудиама и дискриминацији коју трпе старије генерације, правном оквиру

и – посебно, инструкцијама за практично деловање и активизам сениора као оптималном  моделу активације и унапређења квалитета свакодневног живота појединаца али и целокупне заједнице.

У интерактивној размени мишљења и идеја, констатовано је да појединци нису довољно информисани и да им је, поред боље информисаности о расположивим социјалним и другим  правима као и бесплатним програмима активације, потребна помоћ у њиховом остваривању и мотивацији да промене пасивне стилове живота, а што је све у директној корелацији са поштовањем људских права.

Присутни су активно учествовали у радионици која је трајала дуже од планираног времена, износили појединачне и проблеме старијих генерација, исказали спремност на активизам са циљем да помогну онима којима је најтеже. Поред задовољства што је Општина организовала овакав скуп, исказали су потребу за тематским скуповима који се тичу приоритетних проблема сениора у наредном периоду, а договорено је да покрену низ грађанских иницијатива у заједници којима ће покушати да помогну свим – посебно сениорима, који су због сиромаштва доспели у безизлазан положај.

Заинтересованост сениора коју су исказали на овоом скупу, показала је да старији суграђани на Звездари имају много проблема али и желе да активно учествују у њиховом решавању, да су солидарни, хумани и расположени да буду корисни чланови заједнице. Радионица је потврдила да је сениорима потребно менторско вођење и подршка кроз процес активизма. Сасвим довољно предуслова да се социајлни ресурс који имају старија генерације препознају и искористе у најбољем интересу старијих суграђана и њихових породица.