Радионичари Волонтерског сервиса су у среду 11.септембра у Канцеларији за помоћ особама са инвалидитетом, ул. Димитрија Туцовића 83, због исказаног интересовања након прве радионице која је одржана у августу, поновили креативну радионицу на којој су се рециклирале пвц кесе и од добијеног предива израђивали различити употребни предмети.

Веште волонтерке Милена и Јелена, помогле су да млади са развојним проблемима са Звездаре буду креативни и корисни за себе и своју околину на тај начин што су од сакупљених чистих пвц кеса направили предиво а потом, са стеченим знањем и вештином, започели израду елемената који ће на некој наредној радионици бити састављени у заједничке радове- разнобојне простирке.

Будући да најлон кесе траже стрпљење и тимски рад- одлазећи са радионице, сви су изразили исто задовољство заједничког труда и пожелели да дођу на следећу радионицу која ће бити поново организована у Канцеларији за помоћ особама са инвалидитетом током октобра месеца.