Седамнаеста седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао Александар Ерор, председник Скупштине, одржана је у уторак 11. децембра 2018. године.

Звездарска Скупштина је усвојила Одлуку о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета Градске општине Звездара у 2018. години, Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар-септембар 2018. године, Решење о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2019. годину са очекиваним остварењем плана и програма у 2018. години, Годишњи плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2019. годину и Информацију о стању у образовно – васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2017/18. години

Звездарске одборнице и одборници су усвојили и Решење о измени  Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара и Решење о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара.