Трећа седница Скупштине Градске општине Звездара, којом је председавао председник Скупштине ГО Звездара Александар Ерор одржана је у Установи култура „Вук Стефановић Караџић”, Булевар краља Александра 77а.

Скупштина Градске општине Звездара је усвојила Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за потврђивање мандата одборника који замењује одборнике којима је престао мандат, као и Информацију о стању јавне безбедности на територији коју покрива ПС Звездара у 2019. години коју је образложио начелник ПС Звездара Драгомир Тописировић.

Звездарске одборнице и одборници усвојили су Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара, као и Решење о измени Решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара.

Скупштина је усвојила и Одлуку о измени Одлуке о Управи Градске општине Звездара, Одлуку о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара, Одлуку о Консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине звездара за 2019. годину, Одлуку о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2020. годину, Одлуку о усвајању редовног Годишњег финансијског извештаја ЈП „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за 2019. годину  састављен 31.12.2019. године, Одлуку о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја ЈП „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији од 1.1.2019-31.12.2019. године.

На седници Скупштине усвојени су и: Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ Београд у периоду од 1.1.-31.3.2020. године, Извештај о раду и реализацији годишњег плана и програма пословања ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ за период 1.1.-30.6.2020. године, Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар-јун 2020. године, Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове Градске општине Звездара за 2019. годину

Такође, Скупштина ГО Звездара је усвојила Информацију о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2019/2020. години, Решење о измени Решења о образовању Општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара, Решење о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Звездара за школску 2020/21. годину и Решење о допуни Решења о образовању Административно – мандатне  комисије Скупштине  Градске општине Звездара

 

Седница Скупштине Градске општине Звездара одржана је уз придржавање свих прописаних мера за сузбијање пандемије изазване вирусом COVID19 (ношење заштитних маски, држање прописаног растојања и друго).