Трибина о запошљавању теже запошљивих категорија становништва одржана је 04.12.2017. у Градској општини Звездара, као други део пројекта о социјалном предузетништву, зеленим занимањима и запошљавању. У фокусу овог скупа била је запошљивост младих до 30 година, старијих од 45 година, нарочито жена, особа са инвалидитетом, Рома…

Звездарски еколошки центар, под покровитељством ГО Звездара и Националне службе  запошљава организовао је и овај скуп, који је имао за циљ сагледавање различитих аспеката овог проблема и могућих решења, доношења заједничких закључака ка унапређењу положаја теже запошљивих лица.

Отварајући скуп, заменик председника ГО Звездара Предраг Веиновић истакао је да ће Градска општина Звездара као локална самоуправа бити задовољна ако овим активностима постигне да се запосли бар и једна особа, а да ће радити на томе да их се запосли на десетине и можда на стотине, јер ће овом темом наставити да се бави и убудуће.

Радмила Урошевић, шефица Одсека за социјална питања ГО Звездара, нагласила је да је Локални акциони план запошљавања кровни документ који је нашој општини дао могућност учешћа у пројектима, дефинисања партнерстава, а сарадња са Националном службом запошљавања је драгоцена за остваривање циљева запошљавања, развијање сарадње са постојећим, као и потенцијалним послодавцима.

У име Националне службе запошљавања Бранислава Познановић, руководилац службе Звездара филијале Београд, представила је активне мере запошљавања, истакавши традиционално добру сарадњу са Општином Звездара, која од 2010 године Стратегијом развоја, а онда и Локалним акционим плановима запошљавања утврђује годишње планове и приоритете за унапређење запослености и смањење незапослености на територији ГО Звездара.

Локалним акционим планом запошљавања Градске општине Звездара за 2017. годину утврђени су приоритети и мере за унапређење запослености и смањење незапослености на територији ГО Звездара , са посебним фокусом на теже запошљиве категорије становништва, и то: младе до 30 година, старије од 45 година, нарочито жене, особе са инвалидитетом, жртве породичног насиља, Роме…

Кроз активне програме запошљавања, попут функционалног описмењавања и обуке на радном месту, Национална Служба запошљавања даје свој допринос у делу подршке и сарадње са Општином Звездара у економском оснаживању теже запошљивих  категорија суграђана, чиме ће Општина на квалитетан и одржив начин моћи да утиче на превазилажење стања зависности од социјалних служби.

Презентацијом 3О или „Озбиљност, обимност, одговорност“ Александар Ћирић, стручни сарадник Удружења ЗЕЦ представио је категорије теже запошљивих лица, издвојивши жене старије од 45 и истакавши начине решавања овог проблема кроз: подстицање женског предузетништва, као и покретања сопственог бизниса уз коришћење отпада као ресурса.

Скренуо је пажњу на социјалну неправду у односу на жене следећим подацима: – 60% мушкараца старијих од 45 година је запослено док је 50% жена преко 45 запослено, а тај однос у ЕУ је равноправнији па је 62% жена старијих од 45 запослено. Још већа разлика је у примањима  између мушкараца и жена, тако да за исту плату мушкарци раде 250 дана, а жене 290 дана годишње. Овим подацима дотакли смо питање родне равноправности.

Поруком да би се променом погледа на отпад могло доћи и до великих промена у развоју друштва и побољшању запошљивости, како младих, тако и других категорија теже запошљивих лица, Александар Ћирић завршио је своје излагање.

Искуства, примере добре праксе у запошљавању младих, представила је Даница Белић, из Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ Србија, која у сарадњи са Министарством омладине и спорта, као водећим партнером, и Министарством привреде, Министарством рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Националном службом за запошљавање, као кључним партнерима, спроводи пројекат под називом Подстицање запошљавања младих.

Даница Белић је истакла правце деловања ГИЗ-а кроз: развијање локалних дијалога између локалних самоуправа и привреде, спровођење мера за запошљавање младих, инфо кутак или циљно информисање о занимањима, као и стручне обуке са НСЗ за потребе тржишта рада. Навела је као пример и сарадњу са МНРО Звездара којом се запошљавају особе са менталним сметњама.  

На крају Биљана Пантелић се у име Звездарског еколошког центра-ЗЕЦ захвалила свим учесницима, уз закључак да је спровођењем овог пројекта успостављен добар дијалог и да ће  кроз локалне акционе планове наредних година моћи да се настави са активностима у циљу што боље запошљивости, а посебно теже запошљивих категорија становништва Звездаре.