У уторак, 26.11.2019. године одржан је први округли сто о запошљавању Ромкиња, са 10 присутних послодаваца и представницима институција и цивилних организација која се баве ромским питањима. Скуп је поздравио председник ГО Звездара Милош Игњатовић, а  у дебати је учествовао и члан већа Душан Игњатовић.

Уз учешће послодаваца размотрене су субвенције од стране Националне службе за запошљавање, као и подршка од стране Пореске управе за запошљавање рањивих група, какве Ромкиње свакако јесу. Представници послодаваца из ЈКП „Градска чистоћа“ као и приватних предузећа која се махом баве одржавањем објеката или пружањем услуга, истакли су примере добре праксе – запошљавање уз подршку у даљем образовању радне снаге и улагања у додатне вештине. Звездарско еколошко удружење „ЗЕЦ“ истакло је као пример добре праксе Ромкиње која се просто наметнула као пословођа на јавним радовима одржавања комуналног реда на зеленим површинама, такође пројекту који финансира Градска општина Звездара.

Организатори стола (међусекторски тим на пројекту) најавили су радионице са најмање 50 послодаваца, које имају за циљ њихову сензибилизацију за запошљавањем Ромкиња, уз информисање о субвенцијама приликом њиховог запошљавања. Предвиђено је и отварање посебне телефонске линије за подршку послодавцима и Ромкиња, за лакше запошљавање и коришћење подстицајних средстава.

Округли сто са послодавцима је део пројекта „Корак до посла – подршка инклузији Ромкиња путем међусекторског партнерства на Звездари“ који спроводи Градска општина Звездара у партнерству са удружењем „Центар за реинтеграцију и активизам Београд“. Пројекат финансира Европска унија, а суфинансира Градска општина Звездара, и његова укупна вредност је 61.950 евра. Пројекат се реализује годину дана, до септембра 2020..