Еколошка акција „Олипијска рециклажа“, коју су августа 2016. покренули: СЦ „Олимп“, ГО Звездара и Звездарски еколошки центар-ЗЕЦ, у сарадњи са Рециклажним центром „Божић и синови“, спроводиће се под називом „Олимпијском рециклажом до Венеције“ уз учешће Агенције „Лавли травел“.

Предлог проширења акције у сарадњи са „Лавли травелом“ садржи идеју да у се у овој еколошкој акцији сваком физичком лицу које донесе 2 расхладна уређаја и трећи уређај по жељи (вредност мора бити већа од 0 рсд по ценовнику БиС Рециклажног центра), обезбеди пут у Венецију у трајању од 3 дана (без ноћења).

Покретањем акције „Олимпијска рециклажа“, грађани су имали могућност да своје старе и дотрајале електронске и електричне уређаје замене за улазнице за базен или да остваре попусте у оквиру спортских активности којима располаже СЦ „Олимп“.

Од 01. септембра 2016. године, уведена је и новчана накнада за сваки донети уређај, као мотивација грађанима да би отпад одложили на правилан начин.

Три месеца касније, 01. децембра 2016., Рециклажни центар „Божић и синови“ обезбедио је и контејнер за одлагање сијалица и флуоресцентних цеви који је постављен на СЦ „Олимп“, као и једног радника који је задужен за пријем и збрињавање уређаја које греађани доносе и предају.

Акција „Олимпијском рециклажом до Венеције“ има за циљ додатно стимулисање грађана да безбедно одложе своје неисправне уређаје, сачувају животну средину а за то буду и награђени.

Потврда коју ће добити приликом предаје својих уређаја од запосленог на СЦ „Олимп“, довољан је доказ са којим ће отићи у агенцију „Лавли травел“ и резервисати термин путовања у Венецију.