Од среде, 1. марта 2017. у складу са Законом о измени Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл.гласник РС“, бр.22/15) општинским управама престаје надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа.

Послови оверавања потписа, рукописа и преписа прелазе у надлежност јавних бележника.