Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је осму седницу Скупштине за среду, 5. јула 2017. године , са почетком у 10,00 часова у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, први спрат. 

За ову седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

I   Редован поступак

 1. Информација о стању безбедности на подручју Градске општине Звездара за 2016. годину
 2. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2016. годину
 3. Предлог измене Кадровског плана Градске општине звездара за 2017. годину
 4. Предлог одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2017. годину
 5. Предлог одлуке о допуни Одлуке
 6. Извештај о раду Већа Градске општине Звездара за период 01.01.2017 – 01.6.2017. године
 7. Извештај о раду Канцеларије за младе Градске општине Звездара за период јун 2016. – децембар 2016.
 8. Предлог допуне програма извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева на подручју Градске општине Звездара за 2017. годину
 9. Предлог решења о утврђивању престанка функције вд директора ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“
 10. Предлог решења о именовању директора ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“

II  Скраћени поступак

 1. Предлог решења о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

III Текућа питања

IV Одборничка питања