Шалтер сала Градске општине Звездара добиће „Шалтер за предузетништво“, који ће у среду, 22. априла 2015. године, у 10 часова отворити Привредна комора Београда и Градска општина Звездара.

Пратећи актуелне проблеме пословања предузетника, Привредна комора Београда је израдила платформу за предузетништво, која подразумева трипартитну сарадњу Скупштине Града, градских општина и Коморе.

Кроз сарадњу са Градском општином Звездара Привредна комора наставља, као део механизма развоја привреде у Београду, на ефикасан начин, да информише, упознаје и благовремено обавештава предузетнике о свим активним програмима и активностима.

Шалтер за предузетништво представља инструмент подршке предузетништву, малим и средњим привредним друштвима и промоцији повезивања са изворима иновација. Функционисаће као „one stop shop“ у смислу нефинансијске подршке постојећим предузетницима и онима који намеравају да отворе своје радње/ привредно друштво.

Шалтер за предузетништво ће пружати помоћ у примени релевантних законских и пореских прописа и процедура. Информисаће предузетнике о постојећим кредитним линијама и програмима помоћи. Пружаће информације и помагати предузетницима у припреми пословних планова, статистичких и финансијских анализа, анализи тржишта, приватизацији. Пружаће помоћ у идентификацији тржишних могућности у Србији и ван ње, информисаће предузетнике о увозним и извозним процедурама, захтевима ЕУ и других тржишта, царинским стопама, квотама. Пружаће информације о одговарајућим обукама и курсевима за старт-ап привредна друштва. Помагаће у идентификацији и процени пословних идеја, на основу резултата истраживања тржишта. Пружаће информације и помагати приликом регистрације привредног друштва (избор најприкладнијег законског облика, припрема захтева за регистрацију итд).