Сајам запошљавања у организацији Градске општине Звездара, у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијалом за град Београд, одржан је у четвртак 25. маја 2017. године, од 10 до 14 сати, у холу Београдске пословне школе, ул. Краљице Марије 73.

Присутне су поздравили проф. Ђуро Ђуровић, директор Београдске пословне школе, Предраг Веиновић,заменик председника Градске општине Звездара и Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање.

Проф. Ђуро Ђуровић је у свом обраћању изразио задовољство зато што се Сајам запошљавања одржава у Београдској пословној школи која је једна од важних научних установа у Србији и која више од 60 година даје допринос науци и оспособљавању квалитетних кадрова. Београдска пословна школа је добила сертификат за имплементацију система квалитета од реномиране установе из Лондона чиме је потврђено да се у њој образује више од 2500 студената према стандардима који важе у Европи и свету. Бригу о запослењу својих студената Школа исказује и склапањем уговора са послодавцима код којих њени студенти обављају стручну праксу, па као друштвено одговорна установа она подржава Сајам запошљавања и све сличне пројекте.

Предраг Веиновић, заменик председника Градске општине Звездара је поздравио све присутне, послодавце и посетиоце, и истакао да је Градска општина Звездара тренутно лидер међу београдским општинама по висини средстава која је определила за суфинансирање мера активне политике запошљавања, јер је за ову годину за те намене определила 2.900.000,00 динара.

Градска општина Звездара је у циљу решавања питања незапослености својих становника усвојила Акциони план запошљавања Градске општине Звездара за 2017. годину којим су утврђени приоритети и циљеви локалне политике запошљавања међу којима су најважнији организовање јавних радова за теже запошљива незапослена лица, подршка самозапошљавању кроз организовање обуке и субвенције за покретање сопственог посла, реализација програма стручне праксе са циљем стручног оспособљавања незапослених за самосталан рад у струци. Једна од битних мера је и организација овог сајма преко кога Општина жели да незапосленим лицима омогући непосредан приступ тржишту рада у циљу лакшег проналажења одговарајућег посла. Општина се на овај начин уклапа у државну политику која тежи побољшању економског положаја становништва Србије, а чија је суштина запошљавање.

Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање је захвалио Београдској пословној школи и Градској општини Звездара, као и свима који су подржали овај, али и овакве сајмове које Национална служба за запошљавање организује широм Србије, јер је захваљујући њима током прошле године запослено више од 12000 незапослених особа. Поред организације сајмова Национална служба за запошљавање организује и друге програме који омогућавају да још већи број незапослених лица нађе посао што доприноси смањењу броја незапослених у Београду, али и на територији целе Србије. Зоран Мартиновић је истакао да је важно да се створи свест да је радно место један од најважнијих приоритета.

На Сајму је учествовало 27 послодаваца који су исказали потребе за више од 500 радних места различитих профила.

Циљ сајма је успостављање непосредног контакта између послодаваца који имају потребу за запошљавањем радника и незапослених лица која активно траже посао, како би послодавци обезбедили адекватне кандидате, а незапослена лица пронашла одговарајуће запослење.

Према великом броју посетилаца који су посетили Сајам и разговарали са представницима послодаваца Сајам запошљавања је оправдао очекивања организатора.