ГО Звездара је у петак, 1. фебруара, била домаћин представницима Радне групе за израду Програма развоја спорта за град Београд за период 2019 – 2029 и Фондације Темпус. Теме састанка са представницима спортских организација, наставницима физичког васпитања основних и средњих школа и представницима Општине су биле информисање о могућностима за реализацију спортских програма у оквиру Erazmus+ програма, финансирање спорта у јединицама локалне самоуправе и спровођење стратегија и програма развоја спорта.

Члан Већа ГО Звездара и председник општинске Комисије за оцену програма у области спорта Роберт Милићевић је у име ГО Звездара поздравио присутне: представнике Спортског савеза Србије, Олимпијског комитета Србије, Већа града Београда, Секретаријата за спорт и омладину, Сталне конференције градова и општина (СКГО), професоре Факултета за спорт и др.

На почетку је Горан Богуновић, представник Фондације Темпус, представио програм Erazmus+ у области спорта. Нагласио је да овај програм даје подршку пројектима који се односе на  аматерски спорт и имају за циљ решавање изазова у спорту као што су: намештање утакмица и других спортских такмичења, употреба допинга, насиље на спортским такмичењима… Од пројеката се очекује и да планираним активностима утичу на  смањење сваког облика нетолеранције и дискриминације, подстичу унапређење управљања у спорту, доприносе равноправности полова, социјалне укључености и промовишу физичку активност за све. Подржавају се три врсте пројеката: колаборативна партнерства (која предвиђају учешће најмање 5 партнера), мала колаборативна партнерства (најмање 3 партнера) и  непрофитни спортски догађаји. Спортски пројекти се подносе Извршној агенцији за пројекте у области образовања, културе и медија (EACEA) Европске комисије.

У другом делу састанка др Драган Атанасов, председник Радне групе, Весна Зирић, Маја Кнежевић Ромчевић и др Душан Митић су подстицали присутне да укажу на потешкоће и изазове са којима се суочавају у свакодневном раду у примени Закона о спорту и спровођењу активности предвиђених стратешким документима. Постојећа законска регулатива захтева административне вештине, вештине писања и управљања пројектима, вредновања реализованог и извештавања. Драгана Контић, запослена у Спортском савезу Звездара је информисала присутне о изазовима са којима се сусрећу спортске организације у свакодневном раду. Недостатак стално запослених лица и финансијских средстава за редовно функционисање, као и  питање закупа спортских објеката представљају главне проблеме са којима се клубови суочавају.

Градска општина Звездара је значајно повећала издвајање финансијских средстава за  годишње програме спортских организација и опремање школа спортском опремом и реквизитима, и у будућности ће их повећавати.