Подела индустријске соли за потребе стамбених зграда на теритирији ГО Звездара се и даље одвија у седиштима месних заједница у току радног времена техничких секретара (понедељком, средом и петком од 08.00 до 16.00, а уторком и четвртком од 12.00 до 20.00 сати). При преузимању индустријске соли потребно је понети личну карту на увид и јавити се у месну заједницу на чијој територији се налази стамбена зграда.

Градска општина Звездара је и ове године, као и претходних, покренула акцију помоћи особама са инвалидитетом, старим и слабо покретним лицима која нису у могућности да самостално очисте снег испред својих стамбених објеката, а водиће се посебна пажња и о више од 50 стамбених објеката на територији општине Звездара у којима станују особе које се налазе на хроничном програму лечења понављаним хемодијализама.

Заинтересовани се за помоћ могу обратити Канцеларији за помоћ особама са инвалидитетом ГО Звездара која се налази у просторијама МЗ „Булбулдер”, Улица Димитрија Туцовића 83, тел. 3822-547. Радно време: радним данима од 09.00 до 15.00 сати. Контакт особа у Канцеларији је Ивана Маликовић.

У вези са чишћењем снега и леда са тротоара, пошачких стаза и степеништа у предстојећој зимској сезони Општина ће инсистирати да, као и претходних година, простори око објеката од општег јавног значаја на територији општине буду редовно чишћени и одржавани, а посебна пажња ће бити посвећена и просторима око клубова пензионера, окретницама јавног превоза, степеништима и рампама на јавним установама и објектима у којима станују старије и особе са инвалидитетом, али и другим фреквентним пешачким локацијама на територији општине.
Општина ће, ради постизања оптималног нивоа комуналног реда, предузети и активности на обезбеђењу несметаног приступа и одношења смећа извршиоцима из ЈКП „Градска чистоћа“, Погон Звездара који су претходних зимских сезона на неким локацијама, где није било планирано приоритетно чишћење снега и леда имали реалне потешкоће приликом приступа и одношења смећа из контејнера.

Грађани ће о свим актуелностима у вези са планираним активностима током предстојеће зимске сезоне бити правовремено обавештавани и путем информација које ће Управа Градске општине Звездара континуирано истицати на свом сајту www.zvezdara.org.rs

У објекту Управне зграде градске општине Звездара ће бити објављен дежурни директни телефонски број, на који ће моћи да се јаве лица која живе сама у стамбеним објектима, а која из разлога старости или нарушеног здравственог стања нису у објективној могућности да самостално чисте снег и лед испред стамбених објеката у којима живе. Управа ГО Звездара ће у границама својих реалних расположивих могућности слати своје мобилне теренске екипе које ће вршити уклањање снега и леда испред ових објеката.