Штаб за ванредне ситуације Градске општине Звездара је обезбедио одређене количине индустријске соли  за посипање снега и леда у зимској сезони 2020/2021. године.

Основне и средње школе са територије општине Звездара своје одобрене контигенте индустријске соли преузимају почев од петка 27.11.2020,   на плацу ЈКП „Градска чистоћа“, Радна јединица Звездара, Милана Ракића број 75а.

На истој локацији  своје одобрене контигенте преузимају и Предшколска установа „Звездара“, Дом здравља „Звездара“, Клиничко-болнички центар „Звездара“ и Градски завод за плућне болести и туберкулозу Београд.

Стамбене заједнице са територије општине Звездара, индустријску со за своје потребе могу преузети у свим месним заједницама Градске општине Звездара, почев од четвртка 10.12.2020. године.

Представници стамбених заједница своје одобрене количине индустријске соли преузимају у месној заједници на чијој територији се налази њихова стамбена зграда. Лице које преузима индустријску со за стамбену заједницу је дужно  да приликом преузимања, а у сврху своје личне идентификације,   техничком секретару месне заједнице покаже своју  личну карту на увид.

Индустријска со је пакована у кесама од по 5 килограма.